Cestovní pojištění

Při cestách do zahraničí je dobré myslet na cestovní pojištění, abyste si dovolenou vychutnali bez zbytečných starostí o své zdraví nebo zavazadla. Bude o vás postaráno v případě náhlého onemocnění, úrazu či jiných potíží.

Cestovní pojištění zahrnuje úhradu léčebních výloh v případě, že utrpíte nějaký úraz, onemocníte nebo se vám ztratí zavazadla. Pojišťovna za vás uhradí ošetření, léčbu, hospitalizaci, převoz do nejbližšího zdavotnického zařízení a repatriaci pojištěného, tzn. převoz jeho ostatků zpět do vlasti.

Kromě pojišťovny Allianz, která hradí náklady v neomezené výši, si ostatní pojišťovny stanovují maximální strop pojistného plnění. Čím vyšší strop plnění, tím je ale cestovní pojištění dražší. Po zhodnocení všech rizik, se kterými se můžete na svých cestách setkat, doporučujeme připlatit si připojištění. Lze jej snadno kombinovat s běžným cestovním připojištěním a pojistné potom není tak drahé. Připojistit se můžete před úrazem, ztrátou zavazadel se stanoveným limitem na jedno zavazadlo, proti odpovědnosti za způsobenou škodu třetí osobě nebo proti stornu cesty, kdy vám pojišťovna v rámci cestovního pojištění proplatí storno poplatky.

V případě pojistné události vám pomůže v dané zemi asistenční služba. Ta vám zajistí například převoz do nemocnice, dodá potřebné léky nebo při krádeži poskytne potřebnou finanční částku. Za této nepříjemné situace se tedy řiďte jejími radami a doporučeními. Navíc jste povinni ji ihned po pojistné události kontaktovat. Nedojde-li k přímému vyrovnání nákladů, jste povinni vyžádat si a předložit pojistiteli lékařský nález nebo policejní protokol, originály účtů, faktur nebo lékařských předpisů a na vyzvání pojišťovny se podrobit lékařskému vyšetření u lékaře, kterého stanoví sama pojišťovna.

Výluka z pojištění znamená, že pojistitel je zbaven povinnosti poskytnout pojistné plnění. U cestovní pojištění se namátkou jedná o případy, jako je požití alkoholu nebo jiných návykových látek, události v souvislosti s trestnou činností, vlastním jednáním v rozporu se zákonnými ustanoveními dané země nebo třeba provozováním nebezpečných druhů sportu. Pojistitel je dále zbaven hradit vyšetření těhotenství a interrupce, ošetření zubů kromě úrazu, složitá a nákladná vyšetření, rehabilitace, psychické a neurologické vyšetření apod.

Cestovní pojištění také nabízejí banky k vybraným druhům platebních karet. Zpravidla ale nejde o nejlepší a nejširší pojištění s jednou výjimkou u zlatých karet Diners Club a American Express. Proto doporučujeme sjednat si cetovní připojištění.