Havarijní pojištění

Havarijní pojištění je spolu s povinným ručením součástí finančního produktu pojištění vozidel. Lze je ale sjednat odděleně u kteréhokoliv bankovního ústavu nebo pojišťovny, které nabízejí havarijní pojištění. Zatímco v případě, že vám způsobil škodu někdo jiný, jde úhrada škody z jeho povinného ručení, tak z havarijního pojištění platíte škody, jíž jste si způsobili sámi. Pokud jej tedy nemáte sjednané, hradíte veškeré škody na automobilu vzniklé vaší vinou. V některých případech jdou částky do staticíců a u luxusních vozů do milionů, a proto havarijní pojištění představuje nejen u často havarujících řidičů opodstatněný finanční nástroj při zmírňování těchto rizik.

Havarijní pojištění kryje čtyři základní pojistná rizika – krádež vozu, havárii, zničení či poškození přírodním živlem (vichřice, kroupy, blesk…) a poškození vandalismem (tak časté „objetí vozu klíčem“). Pojišťovny navíc umožňují havarijní pojištění různě kombinovat. Pojistit se lze na jednotlivá rizika, na několik nebo zvolit kompletní pojištění. Kromě toho můžete využít havarijní připojištění, které poskytuje krytí proti vedlejším rizikům. Jedná se například o pojištění čelního skla, zavazadel, úrazu přepravovaných osob apod. Jejich nabídka se liší podle té které pojišťovny.

Máte-li sjednané havarijní pojištění a jeho plnění pravidelně dodržujete, tzn. platíte všas splátky pojistného, pojišťovna vám při vzniku škody neprodleně vyplatí dohodnutou částku. Výše pojistného se odvíjí od několika faktorů. Mezi ně patří například typ, značka, pořizovací cena a stáří vozidla, zvolené riziko pojištění (krádež, havárie, živelní pohroma atd.), zvolná spoluúčast a další. Každá pojišťovna vypočítává pojistné jiným způsobem, a tak se zde může objevit několik dalších faktorů. Nejdůležitější je ale kvalita havarijního pojištění. Ta se odvíjí od limitů plnění a třeba od kvality asistenčních služeb.