Penzijní připojištění

Penzijní připojištění je určeno lidem, kteří si chtějí i v seniorském věku udržet svůj životní standard. Státní systém důchodového zabezpečení totiž nemůže zaručit, kolik peněž budete v důchodu dostávat, a to především z důvodu demografického vývoje, kdy roste počet důchodců na úkor lidí v aktivním věku. Tím se dostává do závažných finančních problémů, které se podle prognóz budou prohlubovat. Penzijní připojištění tedy představuje alternativu proti tomuto riziku.

Penzijní připojištění si může sjednat kdokoliv, kdo je starší 18 let a má na území České republiky trvalý pobyt. Další podmínka je, že může být připojištěn pouze u jednoho fondu.

Výhodou penzijního připojištění jsou státní příspěvky. V závislosti na měsíční splátce vám stát na účet pošle od 50 do 150 korun. Jestli tedy například bude vaše měsíční splátka 200 – 299 korun, tak stát vám přispěje 90 korunami + 30% z částky nad 200 Kč. Při splátce 500 a víc činí státní příspěvek 150 korun, přičemž v tomto případě lze uplatnit různé daňové úlevy. Do penzijního připojištění vám také může přispívat třetí osoba, nejčastěji zaměstnavatel nebo příbuzný.

Penzijní pojišťovny mají ve svém portfoliu několik druhů penzijního připojištění, které se liší okamžikem a podmínkami vyplácení naspořené částky. Starobní penze představuje základní dávku penzijního připojištění. Podmínka vyplacení částky je limitována minimálně 60 měsíčním spořením nebo dosažením 60 let. Nejčastěji se nabízí doživotní penze. Výsluhová penze umožňuje vybrat si část prostředků po patnácti letech před nabytím nároku na starobní penzi. U invalidní penze vzniká účastníkovi nárok na vyplacení penzijního připojištění po třech letech, přičemž mu byl přiznán plný invalidní důchod. Při úmrtí účastníka se vyplácí pozůstalostní penze, pokud je pojistná doba vyšší než tři roky. Nárok na ní mají osoby blízké nebo stanovené ve smlouvě. Naspořené prostředky lze rovněž vybrat jednorázově nebo formou tzv. odbytného, které náleží učastníkovi spořícímu minimálně 12 měsíců a kterému zatím nevznikl nárok na starobní penzi. Těmito dvěma způsoby se penzijí připojištění zcela ruší.

Penzijní fond spravuje jak finanční prostředky pojistníků, tak příspěky státu. Tyto peníze může investovat. Bez limitu je může použít na nákup státních i soukromých dluhopisů a hypotečních zástavních listů, omezeně potom do akcií a podílových listů nemovitostí, nebo je může ukládat na účty do bank. Minimálně 85% celkových výnosů se dělí mez účastníky penzijního připojištění.