Pojištění vozidel

Pokud uvažujete o nákupu auta, mějte na paměti, že k jeho provozu se vedle jiných nákladů, jako je například benzín a údržba, vztahuje i náklad na pojištění vozidla. Ten může být dvojího druhu – zákonné a dobrovolné. Zákonné pojištění se dříve nazývalo povinné ručení a dobrovolné pojištění je vlastně havarijní pojištění podle obecných pravidel pojistných smluv.

Zákonné pojištění je povinné a osobě vlastnící vozidlo, jež nemá povinné ručení, je umožněno v případě absence pojištění vozidla uložit pokutu až do výše 40 tisíc korun a zákaz řízení až do jednoho roku. Havarijní pojištění je naopak zcela dobrovolné a sjednává se u kterékoliv pojišťovny nabízející pojištění vozidel.

Kromě tohoto rozdílu se ještě liší v tom, že povinné ručení kryje škody, které jste způsobili třetí osobě a z havarijního pojištění jsou hrazeny škody, které jste si způsobili sami nebo vám je zavinil někdo druhý.

V oblasti pojištění vozidel se můžete setkat se čtyřmi označeními pro osobu ve smluvním pojistném vztahu. Pojistník je ten, kdo uzavřel s pojišťovnou smlouvu, pojistitel je pojišťovna, pojištěným je ten, z jehož pojistky se způsobená škoda vyplácí a nakonec poškozeným je ten, kdo má nárok na odškodnění.

Pojistit se lze proti živelné události jako například povodeň, záplava, vichřice, krupobití, požár, výbuch aj. Dále proti havárii vozidla, tzn. neúmyslné poškození nebo jeho zničení, a proti krádeži či loupeži. Lze rovněž sjednat připojištění – například proti poškození předního skla nebo pojištění zavazadel.

Je pravidlem, že havarijní pojištění je výrazně dražší než povinné ručení. Cena obou druhů pojištění vozidel se ale stanovuje podle stejných parametrů. Mezi tyto parametry se počítá kubatura motoru, tj. jeho objem, stáří vozidla, přičemž u havarijního pojištění se zohledňuje každý rok, u povinného ručení se pojistné zvyšuje až po 10 a více letech stáří vozidla a úroveň nehodovosti. Dalšími faktory ovlivňující výši pojistného u pojištění vozidel jsou limity pojistného plnění, věk a povolání pojistníka, popřípadě u havarijního pojištění kvalita zabezpečení vozidla. Vypadá to triviálně, ale jezdit bez nehody se dost vyplatí, neboť v takovém případě se vám výše pojistného může ve formě bonusu snížit až o polovinu. Přechodem ke konkrurenční pojišťovně, která nabízí produkt pojištění vozidel, o tento bonus nejpřijdete, pouze jej stačí věrohodně doložit.