Pojištění majetku

Pojištění majetku se vztahuje na živelní události, krádeže nebo loupeže. V poslední docela dramatické době, kdy jsou na denním pořádku jak bleskové místní záplavy, tak hojné krádeže, se jistě minimálně vyplatí o sjednání pojištění uvažovat. Pojištění majetku dělíme na dva základní druhy – pojištění nemovitosti a pojištění domácnosti.

Pojištění nemovitosti představuje zabezpečení proti nepředvídatelným událostem, které mohou postihnout vaše bydlení. Jedná se o nejstarší a velmi rozšířený typ pojištění. Pojistit lze rodinné domy včetně garáží a hospodářských budov, byty a bytové jednotky, chaty a chalupy, ale i objekty, které teprve procházejí výstavbou nebo rekonstrukcí. Vedle vloupání a vandalismu, které se počítají mezi neživelné pohromy, pojištění nemovitosti kryje škody způsobené požárem, výbuchem, povodní, záplavou, vichřicí, pádem stromu nebo úderem blesku.

Splátka pojištění majetku se provádí jednou za rok a její výše je determinována mnoha proměnnými. Mezi ně se počítá výše pojistné částky, tzn. částka, která bude vyplacena v případě pohromy, typ a umístění pojištěné stavby a také rozsah rizik, na něž je stavba pojištěná. Každá pojišťovna tento seznam doplňuje o několik dalších faktorů, které mohou být odlišné. Pojištění majetku, respektive pojištění nemovistosti lze sjednat na novou nebo časovou hodnotu. Nová hodnota znamená, že pojišťovna poskytne finanční prostředky, které jsou dostatečné pro uvedení nemovitosti do původního stavu před škodní událostí, tzn., částka, za kterou by se dal postavit naprosto stejný nový dům. Zatímco z pojištění na časovou hodnotu vyplývá, že pojišťovna uvolní peníze pro uvedení nemovitosti do stavu, který byl bezprostředně před pojistnou událostí a který zohledňuje opotřebení nemovitosti. Při sjednávání pojištění nemovitosti dejte na tento údaj dobrý pozor, neboť ovlivňuje výši pojistného. U nové hodnoty je logicky vyšší a u časové hodnoty nižší, jelikož započítává stáří a opotřebení stavby.

Při nepředvídatelných škodách nebo i při běžném provozu vám mohou vzniknout ve vaší domácnosti nemalé škody. Pro tyto případy pojišťovací ústavy nabízejí pojištění domácnosti. Pojistit se lze na krádeže a vloupání a na živelné zkázy jako například výbuch, požár, zeměstřesení, záplavy apod. Pojistné se ale vztahuje na poškozené věci, které jsou výslovně uvedeny v pojistné smlouvě. Vedle tohoto podrobného dotazníku obsahuje rovněž výši pojistného a velikost bytu v metrech čtverečních. Výše pojistného se stanovuje na základě několika faktorů, které se mohou u různých pojišťoven lišit. Patří sem cena a úroveň vybavení domácnosti, velikost plochy, lokalita, spoluúčast a například úroveň zabezpečení. V nabídce pojišťoven figurují tři úrovně pojištění – standardní, nadstandardní (luxusní) a doplňkové. Obecně lze konstatovat, že výhoda standardního pojišťění spočívá v rychlém sjednání bez administrativních složitostí a nízkou cenou, naproti tomu nadstandardní a doplňkové pojištění je dražší a složitější na administraci, ale je více flexibilnější a variabilnější.