Životní pojištění

I když je nepříjemné na tyto věci myslet a většina z nás si to ani nepřipouští, život před nás klade nejrůznější překážky leckdy fatální. Následky těchto překážek a rizik zmírňuje finanční produkt životní pojištění. Dobré životní pojištění vás zabezpečí v případě vážného zdravotního úrazu, nebo se postará o vaše blízké v případě vaší smrti. Na trhu existuje mnoho bankovních ústavů a pojišťoven nabízejících životní pojištění a rovněž je k mání poměrně dost druhů a variant. Takže si stačí jenom rozmyslet, co od životnío pojištění očekávám, a vybrat si pojišťovnu.

V první řadě je potřeba zvážit všechna rizika, neboť dobře nastavené životní pojištění vám spolehlivě přinese řadu užitků. Naopak nedostatečné životní pojištění bude pouze vyhazováním peněz, nebo jeho využití bude jenom částečné. Přestože je životní pojištění primárně určeno na krytí rizik spojených se smrtí nebo vážným úrazem, v některých případech má také přidanou hodnotu jako investice či spoření.

Mnoho lidí si sjednává životní pojištění tehdy, když uvažují o hypotéce, úvěru nebo leasingu, při nichž je potřeba doložit sjednanou životní pojistku. Jelikož si výši pojistného stanovuje pojistník sám, vytváří to tzv. podpojištěnost. Většinou je totiž rozsah pojistné ochrany nedostatečný a eventuální výplata peněz nepostačující. Tato motivace pro uzavření životního pojištění je jistě mnohdy opodstatněná, ale neplní svůj elementární účel, a proto spíše doporučujeme uvažovat v dloudobějším horizontu a uzavřít pojistku přiměřeně velkou.

V případě účelového sjednání životního pojištění příliš nezáleží na druhu a pojišťovně, v ostatních případech je ale dobré promyslet několik věcí. V první řadě, kdo a kolik osob je na mě finančně závislých a do jako míry. Výše věku by měla být dalším vodítkem. Nechte se pojistit v mladém věku, protože v pozdějším, kdy je člověk náchylný k různým chorobám, vás už banka pojistit nemusí. Životní pojištění uzavřete minimálně do věku 60 let. Když budete mít pojistku například do 40 let, pojišťovna ji nemusí prodloužit. A v neposlední řadě se nechte pojistit na dostatečně vysokou částku, abyste měli jistotu finančního zabezpečení při úmrtí nebo trvalém poškození zdraví. Jestliže si nevíte s životním pojištění rady, obraťte se přímo na banku nebo pojišťovnu, nejlépe však na některého z nezávislých finačních poradců.

Na trhu existuje několik druhů životního pojištění. Rizikové životní pojištění znamená, že pojistník je pojištěn na dohodnutou částku za jeho smrt. Neobsahuje žádnou spořící ani investiční složku. K výplatě dochází pouze v případě smrti klienta, při jiném ukončení smluvního vztahu pojistná částka propadá bance. Kapitálové životní pojištění se vztahuje kromě smrti klienta i na jeho dožití. Navíc se částka podle zákona úročí až 2,4%, což garantuje slušné finanční zhodnocení. Investiční životní pojištění nabízí vedle pojistné ochrany i možnost zajímavého zhodnocení naspořených prostředků, které ale oproti kapitálovému životnímu pojištění není bez rizika. A nakonec důchodové pojištění, které má zajistit zvýšení životního standardu v důchodovém věku.