Důchodové pojištění

Důchodové pojištění je jednou z forem kapitálového životního pojištění. Tento velmi rozšířený finanční produkt nabízí na českém trhu mnoho pojišťoven. Primární účel důchodového pojištění spočívá v udržení nebo vylepšení životního standardu v důchodovém věku. Dosažením určité věkové hranice vzniká účastníkovi důchodového pojištění nárok na naspořenou částku. Ta může být vyplacena jednorázově, nebo ji může pojištěnec dostávat v měsíčních platbách formou pravidelného důchodu. Důchodové pojištění se od penzijního připojištění liší tím, že u důchodového pojištění nemáte nárok na státní příspěvky.

Každá komerční pojišťovna, která má důchodové pojištění ve svém portfoliu, nabízí na výběr několik parametrů pojistné smlouvy. Ty si můžete zvolit přesně podle vašich představ a potřeb. Mezi hlavní znaky důchodového pojištění se počítají tyto.

Pojistná částka je po uplynutí pojistné doby vyplacena přímo účastníkovi důchodového pojištění. Pojišťovna ji vyplatí buď jednorázově, nebo formou pravidelného důchodu v měsíčních splátkách. Výplata důchodu může být poskytována i do stanoveného počtu let nebo v jiné než měsíční periodě. Délka pojištění stejně jako výše pojistné částky je zcela variabilní. Záleží čistě na klientovi, jakou délku a jakou výši si sám určí. Zpravidla je konec důchodového pojištění určen dosažením 50 – 70 let věku pojištěnce. Pojišťovny rovněž nabízejí tzv. protiinflační opatření, při němž se peníze díky pravidelnému navyšování pojistného i pojistné částky o roční inflaci neznehodnocují. Navýšení částky o tzv. technickou úrokovou míru je možné tehdy, když pojišťovna vykazuje dobré hospodářské výsledky. Technická úroková míra je zvýšení spořící části pojistného. A nakonec komerční pojišťovny umožňují doplňkové formy důchodového pojištění, jako například úrazové pojištění s následkem smrti v důsledku úrazu nebo při trvalých zdravotních následcích způsobených úrazem aj.

Výhodou důchodového pojištění je garantované vyplácení stanovené pojistné částky a alespoň minimální garantované zhodnocení finačních prostředků formou technické úrokové míry. Důchodové pojištění navíc můžete rozšířit o některé druhy připojištění a daňový základ lze snížit o částky zaplaceného pojistného. Nevýhody důchodového pojištění spatřujeme v nemožnosti měnit paramtry pojištění v jeho průběhu a nemožnost aktivně ovlivnit vytváření kapitálové hodnoty pojištění.